Gotowanie. Przykrywaj garnek podczas gotowania, a na kawę czy herbatę gotuj tylko tyle wody, ile potrzebujesz. Gdyby wszyscy Europejczycy gotowali tyle wody, ile potrzebują, czyli średnio o 1 litr wody dziennie mniej, zaoszczędzona energia mogłaby zasilić jedną trzecią oświetlenia ulicznego w Europie.Porozumienie Wzgórz Dalkowskich
Ekologia to jedna z nielicznych dziedzin życia, która dotyczy nas wszystkich. Mieszkańcy Polkowic nie są tu rzecz jasna wyjątkiem. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy serwis, gdzie znaleźć będzie można informacje o tym w jaki sposób chronić środowisko, zarówno w naszym regionie, jak i w skali globalnej.

2017-03-03

OGŁOSZENIE

Burmistrz Polkowic informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 1475/17 z dnia 22 lutego 2017 r. zwołane zostaje Zebranie Wiejskie w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa wsi Moskorzyn oraz ewentualnego odwołania i wyboru nowej Rady Sołeckiej lub uzupełnienia jej składu.

Zebranie odbędzie się dnia 22.03.2017 r. o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Moskorzynie.

Na Przewodniczącego Zebrania wyznaczony został pan Michał Lenczuk – Doradca Burmistrza ds. obszarów wiejskich.

W celu sprawnego i jawnego przeprowadzenia wyborów organów jednostki pomocniczej gminy informuję, że:

1) Udostępnia się statut sołectwa w formie papierowej w świetlicy wiejskiej oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej www.ekologia.polkowice.eu, zakładka obszary wiejskie (pod nazwą miejscowości znajduje się statut).

 2) Czynne prawo wyborcze przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa uprawnionym do głosowania tj. w dniu głosowania skończyły osiemnasty rok życia i zostały wpisane do rejestru wyborców. Zgodnie z Kodeksem Wyborczym (Art. 19) wyborcy stale zamieszkali na obszarze sołectwa bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek w urzędzie gminy. W tej sprawie można zgłaszać się do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Polkowice, pokój nr 15 w Ratuszu (parter), tel. 76 84 74 130.

3)   Osoba nie obecna na Zebraniu w dniu wyborów, która złożyła pisemną zgodę na kandydowanie na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej może zostać skutecznie wybrana. 

Zarządzenie Burmistrza nr 1475/17 z dnia 22.02.17
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu: przeprowadzenia wyboru Sołtysa wsi Moskorzyn oraz ewentualnego odwołania i wyboru nowej Rady Sołeckiej lub uzupełnienia jej składu 
 Treść zarządzenia - plik PDF (0.28MB) 

Świąteczna Dekoracja Posesji - Mała dekoracja posesji i zagrody osób fiz. - III miejsce R. Kozak